LATAR BELAKANG KOLEJ WIT

Kolej WIT sebelum ini dikenali sebagai Workers Institute of Technology, kolej kejuruteraan dan latihan teknikal berasaskan Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia. Objektif utama WIT adalah untuk menyediakan pengajian kejuruteraan, latihan vokasional dan kemahiran teknikal yang akan membolehkan pelajar untuk maju dalam kehidupan dan membantu usaha kerajaan Malaysia dalam mencapai matlamat tinggi untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

 

WIT merupakan ilham dua orang sahabat setia, Dr. V. David dan Tan Sri Zainal Rampak, daripada Kesatuan Pekerja Pengangkutan Malaysia (TWU) yang dibina pada tahun 1977 di atas 10.4 ekar tanah yang terletak di Kawasan Industri Pandamaran (Pandamaran, Klang Selangor) diatas sebidang tanah yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor dibawah kepimpinan Allahyarham Dato' Seri Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor pada waktu itu dengan premium yang paling rendah, dikelilingi oleh perumahan, lebuh raya, pembangunan moden, kawasan perindustrian bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat bagi latihan teknikal untuk lepasan sekolah & komuniti korporat. Dengan kemasukan pertama pelatih pada tahun 1977, Kolej WIT telah membawa latihan teknikal kepada ramai belia di Lembah Klang. Sejak penubuhannya, ia telah melatih lebih daripada 36,000 lepasan sekolah di negara ini. Kebanyakan graduan dan pekerja yang bekerja buat masa ini memegang jawatan teknikal dan pengurusan yang tinggi dalam pelbagai industri di Malaysia dan di luar negara. Kolej WIT juga bekerjasama rapat dengan All Chinese Chamber of Commerce untuk melatih anak bangsa Malaysia menjadi pakar berkemahiran.

 

Hari ini Kolej WIT diiktiraf sebagai Penyedia Latihan yang diluluskan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRDF), Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK @ JPK), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA @ JPA), Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), dan pelbagai Kementerian serta bekerjasama dengan pelbagai industri dan badan-badan dalam latihan di pelbagai peringkat bagi aspek teknikal mereka.

10 Sebab Untuk Anda Memilih Kolej WIT

1. Lebih 40 tahun Kolej WIT beroperasi (sejak 1977)

2. Mempunyai kampus persendirian

3. Mempunyai bengkel dan peralatan yang lengkap dan moden

4. Graduan Kolej WIT pilihan utama majikan

5. Mempunyai tenaga pengajar (instruktor) yang pakar dalam kemahiran

6. Lebih 37,000 graduan kemahiran dilahirkan oleh Kolej WIT

7. Kerjasama yang erat dengan industri luar dan dalam negara

8. Perjanjian persefahaman dengan syarikat swasta seperti Toyota, Antah Schindler, Tarching Nippon, HYO, Perodua, Northport, Westport, Malaysia Airlines Berhad (MAS) dan lain-lain

9. Industri luar dan dalam negara memilih Kolej WIT untuk mendapatkan tenaga berkemahiran

10. Anda telah dipilih oleh Kolej WIT untuk dilatih menjadi pakar berkemahiran

KOLEJ WIT DIIKTIRAF OLEH AGENSI KERAJAAN SEPERTI BERIKUT
UTAMA Kata Aluan Pengerusi Visi dan Misi Latar Belakang Kolej WIT Kemudahan dan Fasiliti Kerjaya di Kolej WIT
KURSUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Sijil Kejuruteraan Mekatronik (CME) Diploma Kejuruteraan Latihan Korporat Daftar Online
BERITA Berita dan Aktiviti Kolej WIT Majlis Konvokesyen Kolej WIT ALUMNI HUBUNGI KAMI
© 2019 Hak Cipta Terpelihara, KOLEJ WIT
KOLEJ WIT DIIKTIRAF OLEH AGENSI KERAJAAN SEPERTI BERIKUT
UTAMA Kata Aluan Pengerusi Visi dan Misi Latar Belakang Kolej WIT Kemudahan dan Fasiliti Kerjaya di Kolej WIT
Berita dan Aktiviti Kolej WIT
© 2019 Hak Cipta Terpelihara, KOLEJ WIT
KOLEJ WIT DIIKTIRAF OLEH AGENSI KERAJAAN SEPERTI BERIKUT
UTAMA Kata Aluan Pengerusi Visi dan Misi Latar Belakang Kolej WIT Kemudahan dan Fasiliti Kerjaya di Kolej WIT
KURSUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Sijil Kejuruteraan Mekatronik (CME) Diploma Kejuruteraan Latihan Korporat Daftar Online
Berita dan Aktiviti Kolej WIT Majlis Konvokesyen Kolej WIT
© 2019 Hak Cipta Terpelihara, KOLEJ WIT
KOLEJ WIT DIIKTIRAF OLEH AGENSI KERAJAAN SEPERTI BERIKUT
UTAMA Kata Aluan Pengerusi Visi dan Misi Latar Belakang Kolej WIT Kemudahan dan Fasiliti Kerjaya di Kolej WIT BERITA Berita dan Aktiviti Kolej WIT Majlis Konvokesyen Kolej WIT
KURSUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Sijil Kejuruteraan Mekatronik (CME) Diploma Kejuruteraan Latihan Korporat Daftar Online ALUMNI HUBUNGI KAMI
© 2019 Hak Cipta Terpelihara, KOLEJ WIT

LATAR BELAKANG KOLEJ WIT

Kolej WIT sebelum ini dikenali sebagai Workers Institute of Technology, kolej kejuruteraan dan latihan teknikal berasaskan Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia. Objektif utama WIT adalah untuk menyediakan pengajian kejuruteraan, latihan vokasional dan kemahiran teknikal yang akan membolehkan pelajar untuk maju dalam kehidupan dan membantu usaha kerajaan Malaysia dalam mencapai matlamat tinggi untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

 

WIT merupakan ilham dua orang sahabat, Dr. V. David dan Tan Sri Zainal Rampak, daripada Kesatuan Pekerja Pengangkutan Malaysia (TWU), dibina pada tahun 1977 di atas 10.4 ekar tanah yang terletak di Kawasan Pandamaran Industrial (Pandamaran, Klang Selangor), dikelilingi oleh perumahan, lebuh raya, pembangunan moden, kawasan perindustrian bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat bagi latihan teknikal untuk lepasan sekolah & komuniti korporat. Dengan kemasukan pertama pelatih pada tahun 1977, Kolej WIT telah membawa latihan teknikal kepada ramai belia di Lembah Klang. Sejak penubuhannya, ia telah melatih lebih daripada 36,000 lepasan sekolah di negara ini. Kebanyakan graduan dan pekerja yang bekerja buat masa ini memegang jawatan teknikal dan pengurusan yang tinggi dalam pelbagai industri di Malaysia dan di luar negara.

 

Hari ini Kolej WIT diiktiraf sebagai Penyedia Latihan yang diluluskan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRDF), Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK @ JPK), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA @ JPA), Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), dan pelbagai Kementerian serta bekerjasama dengan pelbagai industri dan badan-badan dalam latihan di pelbagai peringkat bagi aspek teknikal mereka.

KOLEJ WIT DIIKTIRAF OLEH AGENSI KERAJAAN SEPERTI BERIKUT
UTAMA Kata Aluan Pengerusi Visi dan Misi Latar Belakang Kolej WIT Kemudahan dan Fasiliti Kerjaya di Kolej WIT Berita dan Aktiviti Kolej WIT Majlis Konvokesyen Kolej WIT
KURSUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Diploma Kejuruteraan Latihan Korporat Daftar Online
© 2019 Hak Cipta Terpelihara, KOLEJ WIT