MISI DAN VISI

Misi

 

Untuk menyediakan pendidikan berkualiti tinggi yang mensintesiskan kedua-dua teori dan praktikal untuk menghasilkan seseorang profesional yang cekap.

 

Untuk memberi peluang kepada pekerja industri meningkatkan kemahiran dan pengetahuan teknikalnya untuk meningkatkan kerjaya mereka.

 

Mewujudkan suasana pembelajaran kondusif yang berdaya maju yang menuntut nilai moral dan etika yang tinggi

 

Menyediakan substratum untuk pembangunan aktiviti intelektual dan kurikulum tambahan di kampus

 

 

Visi

 

Untuk menjadi pusat utama dalam pendidikan dan latihan

 

Untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara sebagai pusat latihan teknikal dan vokasional di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

 

Untuk memainkan peranan dalam kerjasama dengan kerajaan, perniagaan dan industri dalam memacu negara ke arah ekonomi dalam pendidikan

KOLEJ WIT DIIKTIRAF OLEH AGENSI KERAJAAN SEPERTI BERIKUT
UTAMA Kata Aluan Pengerusi Visi dan Misi Latar Belakang Kolej WIT Kemudahan dan Fasiliti Kerjaya di Kolej WIT
KURSUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Sijil Kejuruteraan Mekatronik (CME) Diploma Kejuruteraan Latihan Korporat Daftar Online
BERITA Berita dan Aktiviti Kolej WIT Majlis Konvokesyen Kolej WIT ALUMNI HUBUNGI KAMI
© 2019 Hak Cipta Terpelihara, KOLEJ WIT
KOLEJ WIT DIIKTIRAF OLEH AGENSI KERAJAAN SEPERTI BERIKUT
UTAMA Kata Aluan Pengerusi Visi dan Misi Latar Belakang Kolej WIT Kemudahan dan Fasiliti Kerjaya di Kolej WIT
Berita dan Aktiviti Kolej WIT
© 2019 Hak Cipta Terpelihara, KOLEJ WIT
KOLEJ WIT DIIKTIRAF OLEH AGENSI KERAJAAN SEPERTI BERIKUT
UTAMA Kata Aluan Pengerusi Visi dan Misi Latar Belakang Kolej WIT Kemudahan dan Fasiliti Kerjaya di Kolej WIT
KURSUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Sijil Kejuruteraan Mekatronik (CME) Diploma Kejuruteraan Latihan Korporat Daftar Online
Berita dan Aktiviti Kolej WIT Majlis Konvokesyen Kolej WIT
© 2019 Hak Cipta Terpelihara, KOLEJ WIT

Misi

 

Untuk menyediakan pendidikan berkualiti tinggi yang mensintesiskan kedua-dua teori dan praktikal untuk menghasilkan seseorang profesional yang cekap.

 

Untuk memberi peluang kepada pekerja industri meningkatkan kemahiran dan pengetahuan teknikalnya untuk meningkatkan kerjaya mereka.

 

Mewujudkan suasana pembelajaran kondusif yang berdaya maju yang menuntut nilai moral dan etika yang tinggi

 

Menyediakan substratum untuk pembangunan aktiviti intelektual dan kurikulum tambahan di kampus

 

 

Visi

 

Untuk menjadi pusat utama dalam pendidikan dan latihan

 

Untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara sebagai pusat latihan teknikal dan vokasional di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

 

Untuk memainkan peranan dalam kerjasama dengan kerajaan, perniagaan dan industri dalam memacu negara ke arah ekonomi dalam pendidikan

KOLEJ WIT DIIKTIRAF OLEH AGENSI KERAJAAN SEPERTI BERIKUT
UTAMA Kata Aluan Pengerusi Visi dan Misi Latar Belakang Kolej WIT Kemudahan dan Fasiliti Kerjaya di Kolej WIT BERITA Berita dan Aktiviti Kolej WIT Majlis Konvokesyen Kolej WIT
KURSUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Sijil Kejuruteraan Mekatronik (CME) Diploma Kejuruteraan Latihan Korporat Daftar Online ALUMNI HUBUNGI KAMI
© 2019 Hak Cipta Terpelihara, KOLEJ WIT
KOLEJ WIT DIIKTIRAF OLEH AGENSI KERAJAAN SEPERTI BERIKUT
UTAMA Kata Aluan Pengerusi Visi dan Misi Latar Belakang Kolej WIT Kemudahan dan Fasiliti Kerjaya di Kolej WIT Berita dan Aktiviti Kolej WIT Majlis Konvokesyen Kolej WIT
KURSUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Diploma Kejuruteraan Latihan Korporat Daftar Online
© 2019 Hak Cipta Terpelihara, KOLEJ WIT